Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112)

- Tweede reeks eigen middelen (COM(2023)330)

Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche over pakket tweede reeks eigen middelen; EU-voorstellen: Pakket over de tweede reeks eigen middelen (COM(2023)330, 31, 32 en 33)

De commissie besluit op 24 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man