Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112)

- E23008

Brief van de Europese Commissie van 4 september 2023 (36371, C)

De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie van 4 september 2023 (36371, C) voor kennisgeving aan te nemen.

- E230008

Verslag schriftelijk overleg inzake het Green Deal Industrial Plan (36371, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Van Langen-Visbeek), PvdD (Visseren-Hamakers) en FVD (Dessing). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer