Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230006 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen

- E230006

Brief Europese Commissie van 17 juli 2023 betreffende de beantwoording van vragen over het voorstel voor een verordening inzake EU certificering van koolstofverwijderingen (36329, D)

De commissie besluit de beantwoording van de Europese Commissie van 17 juli 2023 (36329, D) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer