Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220028 - Commissiemededeling over de hervorming van economische governance

- COM(2023)240, 241, 242

Wetgevende EU-voorstellen economische governance

De commissies besluiten dit agendapunt in verband met de Kamerwisseling aan te houden tot 20 juni en - met het oog op de Kamerwisseling - dan te besluiten over het al dan niet instellen van een parlementair behandelvoorbehoud.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man