Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 30 mei 2023
1. Beleidsreactie evaluatie Wvggz en Wzd

Verslag schriftelijk overleg (35370 / 31996 / 32399, J)

De commissie neemt de reactie van de minister van LZS van 23 mei 2023 op de vragen van 11 april 2023 (35370/31966/32399, J), in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel ter verbetering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd), voor kennisgeving aan.
De commissie blikt terug op het doorlopen wetgevingstraject en de acties die de Kamer na het aanvaarden van beide wetsvoorstellen heeft ondernomen.

2. T03572 - Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)

Brief van de minister van VWS van 23 mei 2023 (36121/27529/35824, B)

De commissie neemt de brief van 23 mei 2023, in afwachting van nadere informatie over de voortgang van de onderhandelingen, voor kennisgeving aan.

3. Terugblik op de afgelopen zittingsperiode

De ondervoorzitter bedankt de voorzitter namens de leden van de commissie voor de wijze waarop zij de vergaderingen geleid heeft.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer