Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220029 - Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van een kader om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen

- E220029 - Noodverordening versnelde inzet van hernieuwbare energie - COM(2022)591

Brief van de Europese Commissie van 17 april 2023 (36286, C) in reactie op brief van 12 januari 2023 (36286, A)

De commissie besluit op 30 mei 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Het lid Crone (PvdA) heeft reeds kenbaar gemaakt dat de fracties GroenLinks en de PvdA gezamenlijk inbreng zullen leveren.


De griffier van de commissie,
Helene de Man