Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230006 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen

- E230006 - Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen - COM(2022)672

Verslag schriftelijk overleg (36329, C)

De commissie besluit de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 18 april 2023 (36329, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man