Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E230006 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen

- Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden, in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer en opnieuw te agenderen in de reguliere commissievergadering EZK/LNV van 21 februari 2023.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer