Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 februari 2023
1. Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden, in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer en opnieuw te agenderen in de reguliere commissievergadering EZK/LNV van 21 februari 2023.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer