Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- E220026

Commissiemededeling: het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie voor 2022

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (23.987, Y) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl