Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220016 - Voorstellen van de Europese Commissie betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

- 35824

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie besluit op 21 februari 2023 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. Desgewenst kunnen daar ook de ontwikkelingen omtrent het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (36121 / E220016) bij worden betrokken.

- E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De commissie neemt kennis van de ontwikkelingen omtrent het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (36121 / E220016) en besluit eventuele vragen hierover te betrekken bij de inbreng voor het nader voorlopig verslag van het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824) op 21 februari 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer