Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 31 januari 2023
1. 35824

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De commissie besluit op 21 februari 2023 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. Desgewenst kunnen daar ook de ontwikkelingen omtrent het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (36121 / E220016) bij worden betrokken.

2. E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De commissie neemt kennis van de ontwikkelingen omtrent het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (36121 / E220016) en besluit eventuele vragen hierover te betrekken bij de inbreng voor het nader voorlopig verslag van het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824) op 21 februari 2023.

3. Leveringszekerheid van medische producten en beleidsacties

Brief van 13 december 2022 (29477, I en bijlagen)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

4. E220023 - Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

Werkprogramma 2023 van de Europese Commissie

De commissie selecteert de voorstellen Geestelijke gezondheid (34) en Rechten van personen met een handicap (43) uit Annex I en het voorstel Herziening van het kader voor wijzigingen van vergunningen voor geneesmiddelen (7) uit Annex II als prioritaire voorstellen.

5. Uitnodiging en inventarisatie Ambassadeursconferentie

Geïnteresseerde leden kunnen zich aanmelden via de griffie en daarbij desgewenst onderwerpen aanleveren voor de conferentie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer