Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220025 - Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

- E220025

Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk en door de PVV (Van Kesteren). Inbreng in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen) en de PvdA (Fiers) gezamenlijk. De conceptbrieven worden per e-mail aan de leden van de commissie voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra