Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 6 december 2022
1. Voorstel richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en van de PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2. Voorstel verordening: EU-certificering van koolstofverwijderingen

De commissies besluiten om het voorstel van de Europese Commissie voor EU-certificering van koolstofverwijderingen COM(2022)672 opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer