Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2022

Commissiemededeling: het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie voor 2022

De leden van de Fractie-Nanninga (Van Wely) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. De leden van de SP-fractie (Van Apeldoorn) leveren gezamenlijk met de leden van de PvdD-fractie inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl