Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 22 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220010 - Voorstel voor een richtlijn: de consument voorbereiden op de groene transitie

- Voorstel richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen in de vergadering van 6 december 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer