Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 22 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- Mededeling Europese Commissie inzake Uitbreidingspakket 2022

De commissie besluit om de Mededeling inzake Uitbreidingspakket 2022 in behandeling te nemen en gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg met de regering op 6 december 2022.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl