Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 8 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220010 - Voorstel voor een richtlijn: de consument voorbereiden op de groene transitie

- Voorstel richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK en de staatssecretaris van I&W over het voorstel voor een richtlijn om de positie van de consument te versterken bij de groene transitie; EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken (COM(2022)143)

De commissies besluiten inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 22 november 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer