Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220017 - Voorstel voor een Richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (herschikking)

- E220017 en E220018

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657); EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022) 650, 655, 657)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).


De griffier van de commissie,
Helene de Man