Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 oktober 2022
1. E220017 en E220018

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022)650, 655, 657); EU-voorstellen inzake legale migratie (COM(2022) 650, 655, 657)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg is geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

2. 35476, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het Programma Vernieuwen Asiel en de gevolgen in EU-lidstaten van de tijdelijke verlenging beslistermijn; Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

De commissie besluit de brief en toezegging T02987 terug te laten komen bij de voorbereiding van het mondeling overleg met de staatssecretaris van J&V op 29 november a.s., om te bezien of deze daarbij zullen worden betrokken. In dat kader verzoekt de commissie de griffie na te laten gaan of de Tweede Kamer de laatste stand van zaken heeft behandeld ten aanzien van de Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND.

3. Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt de griffie, in verband met de paar uur benodigde reistijd, de mogelijkheden na te gaan het aanvangstijdstip van het werkbezoek aan de IND te verplaatsen naar 11:00 uur.


De griffier van de commissie,
Helene de Man