Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 4 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- EU-voorstel voor een aanbeveling inzake minimuminkomen

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten en de aanbeveling na ommekomst daarvan opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl