Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 4 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220008 - Voorstel voor een Dataverordening

- E220008

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende het voorstel voor een Dataverordening; EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de reactie van de regering inzake het nader schriftelijk overleg over de Dataverordening is ontvangen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren