Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220016 - Voorstellen van de Europese Commissie betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

- E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De commissie levert geen inbreng voor schriftelijk overleg nu de Tweede Kamer dit dossier actief volgt. De commissie wil wel op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer