Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 13 september 2022
1. 35983

Wet op de Nederlandse Sportraad

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De commissie levert geen inbreng voor schriftelijk overleg nu de Tweede Kamer dit dossier actief volgt. De commissie wil wel op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

3. COM(2022)440, 441, 442

Europese zorgstrategie

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens een beslissing te nemen over het in behandeling nemen van de Europese zorgstrategie.

4. Kabinetsreactie evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en toezegging T02174

Brief van de minister voor Langdurige Zorg en Sport van 1 juli 2022 (32402, AD)

De commissie besluit op 4 oktober 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer