Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220008 - Voorstel voor een Dataverordening

- E220008

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening); EU-voorstel: Voorstel voor een dataverordening (COM(2022)68)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), mede namens de SP-fractie en de PvdA-fractie, en PVV (Bezaan).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren