Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Mensenrechten in het buitenlands beleid (32.735)

- 34091, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de beleidsreactie op het rapport ‘De aard en effecten van prostitutiebeleid’; Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

De commissie besluit de brief van 12 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren