Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220021 - Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

- 32317, NG

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag informele JBZ-Raad van 11 en 12 juli 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten de brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V van 25 augustus 2022 (32317, NG) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren