Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E210018 - Voorstel voor een Besluit betreffende ondertekening en voorlopige toepassing van de Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de OACPS

- 32317, NH

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 en de kabinetsinzet op de voortgang op het Europees migratie- en asielpact; JBZ-Raad

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 16 augustus 2022 (32317, NH) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren