Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220011 - Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

- E220011 - Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

Brief van de Europese Commissie van 9 augustus 2022 (36122, D) met reactie op brief van 16 juni 2022 (36122, B)

De commissies nemen de brief van de Europese Commissie van 9 augustus 2022 (36122, D) voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer