Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220009 - Commissiemededeling: vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden

- E220009

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK en Koninkrijksrelaties over een vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden; EU-voorstel: Commissiemededeling inzake vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden COM(2022)198

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg over een vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden (36.119, A) te betrekken bij de eerstvolgende Algemene Europese Beschouwingen (AEB).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman