Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220016 - Voorstellen van de Europese Commissie betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

- E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens: voorstel voor een verordening (COM(2022) 197)

De Fractie-Nanninga (Van Pareren) en de fracties van PVV (Van Kesteren) en SP (Van Apeldoorn, namens het lid Gerkens) achten het voorstel niet in lijn met het subsidiariteitsbeginsel. De overige fracties delen deze mening niet. De commissie stelt derhalve vast dat er geen gewogen meerderheid is voor het indienen van een subsidiariteitsbezwaar over het EU-voorstel voor een verordening (COM(2022)197).

De commissie besluit op 13 september 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (Mededeling COM(2022)196 en Verordening COM(2022)197) en het bijbehorende BNC-fiche (36121, A).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer