Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220003 - Voorstellen voor een EU-code voor politiële samenwerking

- 32317, NE

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag JBZ-Raad van 9-10 juni 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten het verslag (32317, NE) van de formele JBZ-Raad van 9-10 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren