Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220004 - Voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027

- 21501-07, EO

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 16 en 17 juni 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit op 12 juli 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman