Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220011 - Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

- E220011 - Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

Verslag schriftelijk overleg (36122, C)

De commissies besluiten de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 30 juni 2022 (36122, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer