Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 5 juli 2022
1. Fit for 55-pakket

Brieven van de Europese Commissie van 17 maart 2022 (35912 / 35921, E) en van 16 maart 2022 (35912, D)

De commissies besluiten de uit dit pakket voortvloeiende wetgeving af te wachten. Tevens besluiten zij het initiatief van de leden Vendrik (GroenLinks) en Crone (PvdA) over eventuele vervolgacties af te wachten. Een notitie van deze leden wordt na het zomerreces verwacht.

2. E220011 - Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

Verslag schriftelijk overleg (36122, C)

De commissies besluiten de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 30 juni 2022 (36122, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer