Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 28 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E200027 - Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

- 35639, E

Brief van de minister van SZW inzake het resultaat van de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement over een richtlijn 'Toereikende minimumlonen in de EU'; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

De commissie neemt de brief over het resultaat van de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement over een richtlijn 'Toereikende minimumlonen in de EU' (35639, E) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl