Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 28 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 23 en 24 juni 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 23 en 24 juni 2022 (21.501-20, CN) en de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022 (21.501-02, EG).
Naar aanleiding van dit agendapunt kondigt het lid Raven (OSF) aan meer aandacht te willen besteden aan het proces van EU-uitbreiding.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman