Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220018 - Voorstel voor een Richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen (herschikking)

- COM(2022)650 en COM(2022)655

EU-voorstellen inzake herziening van Richtlijn 2003/109/EG betreffende langdurig ingezetenen en Richtlijn 2011/98/EU betreffende de gecombineerde vergunning

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de voorstellen COM(2022)650 en COM(2022)655 wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de PvdA (Vos) gezamenlijk en de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal aan de commissieleden worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren