Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220016 - Voorstellen van de Europese Commissie betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

- E220016

EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

De commissie besluit het commissiedebat in de Tweede Kamer over het behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel Europese ruimte voor gezondheidsgegevens af te wachten en het onderwerp op 28 juni 2022 opnieuw ter bespreking te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer