Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 14 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Uitbreiding van de Europese Unie (23.987)

- 23.987 EK, V

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake kabinetsreactie op het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan; Uitbreiding van de Europese Unie

De commissie besluit het verslag van een schriftelijk overleg (23987, V) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman