Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220003 - Voorstellen voor een EU-code voor politiële samenwerking

- 32317, NC

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad van 9-10 juni 2022; JBZ-Raad

De commissies besluiten naar aanleiding van de brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V van 30 mei 2022 (32317, NC) om op 21 juni 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren