Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220011 - Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

- Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie GroenLinks (Kluit). De leden van de fracties van PvdA en PvdD sluiten zich aan bij de inbreng van de GroenLinks-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk