Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220010 - Voorstel voor een richtlijn: de consument voorbereiden op de groene transitie

- Voorstel richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties VVD (Vos), GroenLinks (Kluit) en PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk