Korte aantekeningen vergadering Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 7 juni 2022
1. Voorstel richtlijn: De consument voorbereiden op de groene transitie

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties VVD (Vos), GroenLinks (Kluit) en PvdD (Prast). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

2. Voorstel voor een verordening over gefluoreerde broeikasgassen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie GroenLinks (Kluit). De leden van de fracties van PvdA en PvdD sluiten zich aan bij de inbreng van de GroenLinks-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

3. Sociaal Klimaatfonds

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E inzake het voorstel voor een verordening tot oprichting van een Sociaal Klimaatfonds; EU-voorstel "Fit for 55" : het EU-klimaatstreefdoel voor 2030 bereiken op weg naar klimaatneutraliteit - COM(2021)550

De commissies besluiten de brief van de minister voor Klimaat en Energie van 2 juni 2022 (35912,F) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk