Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 24 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220009 - Commissiemededeling: vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden

- E220009

Commissiemededeling: vernieuwd strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden

De leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) leveren heden inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman