Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220016 - Voorstellen van de Europese Commissie betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

- EU-voorstel: Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (European Health Data Space – EHDS), COM(2022)196 en 197

De commissie besluit het voorstel in behandeling te nemen en na ontvangst van het BNC-fiche opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer