Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2022 (CXLIX)

- CXLIX, C

Brief van de minister van Financiën inzake Stabiliteitsprogramma 2022; Europees Semester 2022

De commissie besluit de brief van 26 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman