Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 17 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220014 - Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 mei jl. inzake Appreciatie voorstel voor de tijdelijke opschorting van heffingen op de invoer van Oekraïense producten te agenderen voor de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk