Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220017 - Voorstel voor een Richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (herschikking)

- COM(2022)650 en COM(2022)655

EU-voorstellen inzake herziening van Richtlijn 2003/109/EG betreffende langdurig ingezetenen en Richtlijn 2011/98/EU betreffende de gecombineerde vergunning

De commissie besluit de voorstellen COM(2022)650 en COM(2022)655 in behandeling te nemen en deze te agenderen voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg na de ontvangst van de bijbehorende BNC-fiches.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren