Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 10 mei 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E220015 - Voorstel voor een richtlijn tot bescherming van bij publieke participatie betrokken personen tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures

- COM(2022)177 Nieuwe Europese voorstellen inzake Actieplan Europese democratie

De commissie besluit om het voorstel voor een richtlijn COM(2022)177 in behandeling te nemen en het BNC-fiche bij het voorstel af te wachten alvorens een inbrengdatum in te plannen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman